GI BIDRAG

Aktiv Barnehjelp støtter forskjellige barnehjem og organiserer sportsaktiviteter, forskjellige kurs og turer for å hjelpe barn. Alle barn fortjener en god start på livet. Noen barn trenger hjelp hele livet.

BARN OG UNGE

Mange barn og unge opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende. Aktiv Barnehjelp tilbyr et mangfold av aktiviteter for å håndtere hverdagen.

FAMILIESTØTTE

Mange familier sliter økonomisk. De trenger hjelp. Klær, mat, sko og andre nødvendige hjelpemidler.

BARNEHJEM

Aktiv Barnehjelp støtter forskjellige barnehjem og organiserer sportsaktiviteter, forskjellige kurs og turer. Alle barn fortjener en god start på livet. Noen trenger hjelp hele livet.

valgfritt beløp til 12307

KONTO: 4200 01 62366

KONTO:

4200 01 62366

PENGENE KOMMER FREM! 82% AV MIDLENE GÅR DIREKTE TIL TILTAKENE VI JOBBER MED. ØVRIGE MIDLER BENYTTES TIL REGNSKAP, REVISOR OG IK.