• English
  • Bokmål
  • Polski

Om oss

som startet Aktiv Barnehjelp, er Hanna Polak og Ewa Laxa. Hanna er filmskaper og
har laget den Oscarnominerte filmen “The Children of
Leningradsky” om gatebarna i
Moskva. Den siste filmen fra 2014, “Something better to come”, handler om barn som
lever på søppeldynga. Også denne filmen har vunnet flere priser. Ewa står for den
daglige driften av Aktiv Barnehjelp. Hun er også hagearkitekt med eget firma i Norge.

Vi som startet Aktiv Barnehjelp, er Hanna Polak, Erlend Hammer og Ewa Laxa. Hanna er filmskaper og har laget den Oscarnominerte filmen “The Children of Leningradsky” om gatebarna i Moskva. Den siste filmen fra 2015, “Something better to come”, handler om barn som lever på søppeldynga. Også denne filmen har vunnet flere priser. Ewa står for den daglige driften av Aktiv Barnehjelp. Hun er også hagearkitekt med eget firma i Norge. For tiden har vi hjelpeprogrammer i Russland, Polen, Ukraina, Filippinene og Tajikistan.

Det begynte på gaten i Moskva i 1997. Små barn som hverken hadde familie eller noe sted å bo, tigget penger til mat. Disse barna ble de første vi hjalp.

Nå hjelper vi også barn på barnehjem og sykehus, og barn som vokser opp i fattige familier. Noen trenger mat, klær og tak over hodet. Andre har behov for leker eller for å få være med på aktiviteter som andre jevnaldrende. 

For tiden har vi ingen ansatte i Aktiv Barnehjelp. Alle jobber frivillig. Vi har utgifter til telefon, transport og lagerplass. Ellers går alle midler direkte til de ulike tiltakene. Bare her i Norge bruker vi flere timer daglig på telefon for å organisere henting og bringing av klær og utstyr som folk gir. Tiden rekker ikke alltid til, siden vi også har vanlige fulltidsjobber. Uansett vil vi holde administrasjonskostnadene så lave som overhodet mulig.
Vi vil at de midlene vi får skal gå til dem som behøver det.