• English
  • Bokmål
  • Polski

Filippinene

Vi driver med et utstrakt arbeid i forskjellige fattige områder i Davao city.

 

Her er mer bilder fra Filippinene og vårt prosjekt "mat for barn og familier i nød". Det vil desverre ikke løse problemene for alltid, da disse folkene trenger et stykke jord for å kunne forsørge seg selv med frukt og grønnsaker for å overleve.De trenger jobb og penger.

 

 

Vi har desverre ikke så mye penger til å løse problemene, men vi gjør det vi kan med de midlene vi har å bruke. 

 

 

Fakta om Filippinene og barns situasjon i landet:

Antall innbyggere: 96,5 millioner 
Skjev fordeling og rask befolkningsvekst fører til stadig flere fattige tross økonomiske vekst
Mange må ut for å finne arbeid. Barna blir igjen. Om lag 10 millioner filippinere arbeider i utlandet
Fattigdommen gjør spesielt kvinner og barn utsatt for menneskehandel og tvangsarbeid
Titusenvis av barn blir årlig fordrevet på flukt på grunn av konflikter og naturkatastrofer
12 prosent av barna i alderen 5-14 år er tvunget til å arbeide for å tjene penger til sin familie. Mange jobber netter og klarer ikke å fullføre skolen
En kvart million barn bor på gaten i de største byene på Filippinene. I Manila alene antar UNICEF at 1,7 millioner barn lever under fattigdomsgrensen uten tilgang på et trygt hjem, mat, helsetjenester og rent vann
18,4 prosent av filippinerne lever under fattigdomsgrensen