• English
  • Bokmål
  • Polski

Sports aktiviteter

Sport spiller en stor rolle i barns liv.
Aktiv Barnehjelp organiserer forskjellige programmer for unger som kommer til terapi senteret.
Dette er unger som bor hjemme med foreldrene sine, men de er fattige og barna kommer hit istede for å vanke på gata uten noe å ta seg til.
Kursene holdes flere ganger i uken.