• English
  • Bokmål
  • Polski

Statistisk

Rusland:

Alkoholiserte foreldre, familievold, dårlige levekår, sult og fattigdom tvinger mange barn ut på gata. For tiden lever omtrent to millioner hjemløse barn under slike forhold i Russland. I tillegg befinner 650.000 barn seg på overfylte barnehjem og internatskoler over hele landet. Dette resulterer ofte i at deres grunnleggende behov ikke blir tilfredsstilt. Vi jobber for å hjelpe disse barna som har vært utsatt for store psykiske og fysiske overgrep i hjemmet. Mens de kjemper for å overleve på gata, opplever de også i stor grad overgrep. Til tross for dette har de potensiale til å bli vidunderlige og intelligente barn, men de har fått følelsen av at det ikke er noen hensikt eller mening med livet, fordi ingen vil ha dem og at ingen bryr seg om dem.
 
Det anslås at bare i Moskva er det 30.000 barn som bor på gata.
Barna bor ofte i små hus de har bygget selv på søppeldynga.
I følge offisielle statistikker blir 40% av barna fra barnehjem kriminelle og den samme prosentandelen blir alkoholikere og rusmisbrukere. En av ti begår selvmord.Skjebnen stjal deres sjanse til et normalt liv. De mangler positive rollemodeller og tilegner seg derfor egenskapene til de som er rundt dem - på gata.

 

Polen:

Polen er ett av landene i øst-europa hvor mange barn fortsatt vokser opp i barnehjem. I Polen kaller de det "dom dziecka" som betyr barns hjem. I virkeligheten er ikke barnehjem ett hjem. Selv om folk som jobber der prøver å holde det rent, tryggt, varmt, tilogmed atraktivt, blir det ikke ett hjem. Det er bare en offentlig institusjon som ungene kommer til, fra veldig forskjellige forhold. Det er mange grunner til at barna kommer til barnehjem. Noen ganger er det på grunn av foreldrenes bortgang. Noen ganger fordi foreldrene har så dårlig økonomi at de forlater ungene sine, eller det gjør slik at de ikke får penger nok til å ta skikkelig hånd om sine små.

I Polen er det tilsammen 350 barnehjem, det er det det høyeste antallet i øst-europa, inkludert 100 mindre familie-barnehjem. De er hjemmene til ca.80.000 barn.

 

Filippinene:

Antall innbyggere: 96,5 millioner 
Skjev fordeling og rask befolkningsvekst fører til stadig flere fattige tross økonomiske vekst
Mange må ut for å finne arbeid. Barna blir igjen. Om lag 10 millioner filippinere arbeider i utlandet
Fattigdommen gjør spesielt kvinner og barn utsatt for menneskehandel og tvangsarbeid
Titusenvis av barn blir årlig fordrevet på flukt på grunn av konflikter og naturkatastrofer
12 prosent av barna i alderen 5-14 år er tvunget til å arbeide for å tjene penger til sin familie. Mange jobber netter og klarer ikke å fullføre skolen.


En kvart million barn bor på gaten i de største byene på Filippinene. I Manila alene antar UNICEF at 1,7 millioner barn lever under fattigdomsgrensen uten tilgang på et trygt hjem, mat, helsetjenester og rent vann
18,4 prosent av filippinerne lever under fattigdomsgrensen