LA OSS VÆRE
BARNAS LYS
I MØRKET

GJØR EN SIKKER ONLINE DONASJON

LA OSS GI BARN
EN GRUNN
TIL Å SMILE

GJØR EN SIKKER ONLINE DONASJON

DIN STØTTE
GIR BARN
EN FRAMTID

GJØR EN SIKKER ONLINE DONASJON

GI BARN
EN BEDRE
HVERDAG

GJØR EN SIKKER ONLINE DONASJON

HJELP DER
DET TRENGS

GJØR EN SIKKER ONLINE DONASJON

VIL DU VÆRE MED Å HJELPE ?
Å GI, GJØR OSS LYKKELIGE

VI HAR ARBEIDET MED BARN I 20 ÅR

Det begynte på gaten i Moskva i 1997. Små barn som hverken hadde familie eller noe sted å bo, tigget penger til mat. Disse barna ble de første vi hjalp.

ARBEID VÅRT BASERER SEG
PÅ FRIVILLIG ENGASJEMENT

ØNSKER DU Å BIDRA? LES MER OM VÅRT ARBEID

ØNSKER DU Å BIDRA?
LES MER OM VÅRT ARBEID

LOKALE AKTIVITETER FOR BEDRE HELSE OG VELVÆRE

HER JOBBER VI

Hjelp der det trengs

ARBEID VÅRT BASERER SEG
PÅ FRIVILLIG ENGASJEMENT

PENGENE KOMMER FREM! 95% AV MIDLENE GÅR DIREKTE TIL TILTAKENE VI JOBBER MED. ØVRIGE MIDLER BENYTTES TIL REGNSKAP, REVISOR OG IK.

  • 95% 95%